Лаб  |   Каталоги  |   Диаметр под резьбу  |   Обороты в скорость  |   Аналоги сталей

Обновлено 2020-08-25 20:15:25 Яндекс.Метрика

Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

PRAMET | Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы

837 Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Пластины Фрезы Резцы Сверла Стр.M369

837 Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M369

Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы

Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы _ Речь идет о двух передних углах - осевой передний угол yp и радиальный передний угол yf. Рабочие (функциональные) углы - это главный угол в плане к, главный передний угол gammao, угол наклона режущей кромки 1s. - Главный передний угол уо влияет на величину пластической деформации снимаемой стружки и, следовательно, на величину усилия резания и на уровень температуры в зоне резания. Чем больше угол уо,тем меньше усилие резания и потребляемая мощность. Следствием снижения величины угла уо является возрастание сил и температуры в зоне резания. - Главный угол в плане к определяет толщину снимаемой стружки при выбранных подаче на зуб f и осевой глубине резания ap, что сказывается на усилиях резания, удельной нагрузке, износе и стойкости режущей кромки. Результатом уменьшения главного угла в плане Kr при постоянной подаче f является уменьшение толщины стружки h. - Угол наклона режущей кромки 1 определяет вместе с главным углом в плане Kr и передним углом уо место „первого контакта” режущей кромки с заготовкой. Таким образом, он оказывает влияние на устойчивость режущей кромки к выкрашиванию, в частности при прерывистом резании. Одновременно он также влияет на направление схода стружки из зоны резания. M369 PRACOVNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚHLY FRÉZY ФРЕЗЫ С СМП - ОСНОВНЫЕ УГЛЫ KĄTY KONSTRUKCYJNE I ROBOCZE GŁOWICY FREZARSKIEJ PRACOVNÉ A KONŠTRUKČNÉ UHLY FRÉZOACÍCH NÁSTROJOV Poloha břitové destičky upnuté v tělese nástroje je určena několika úhly viz obr. č. 8. Положение пластины в корпусе фрезы определяется углами - рисунок 8. Pozycja płytki skrawającej zamontowanej w narzędziu jest definiowana poprzez wiele Poloha reznej doštičky upnutej v telese nástroja je určená niekoľkými uhlami viď obrázok 8. kątów-zobacz obraz 8. Obrázek / Рисунок / Rysunek / Obrázok 8 Konstrukční úhly (nástrojové úhly) slouží k základní orientaci polohy lůžka do kterého je upnuta břitová destička a má význam především pro konstrukci tělesa frézy. Jde o dva úhly čela axiální úhel čela yp (nástrojový zadní úhel čela) a radiální úhel čela yf (nástrojový boční úhel čela) viz obrázek č. 8. Pracovní (funkční) úhly jsou ortogonální úhel čela yo , úhel nastavení к, úhel sklonu ostří 1s. - Ortogonální úhel čela yo - má vliv na velikost plastické deformace odřezávané třísky, a tudíž na velikost řezné síly a na úroveň řezné teploty. Čím větší je úhel yo, tím menší jsou řezné síly, a tím menší je i potřebný výkon hnacího motoru frézky a naopak. Zmenšující se úhel yo má za následek růst řezné síly i řezné teploty. - Úhel nastavení Kr - určuje při určitém posuvu na zub f a axiální hloubce řezu ap tloušťku a šířku třísky (délku zabírajícího břitu). Tím ovlivňuje řezné síly, specifické zatížení, opotřebení a trvanlivost břitu. Zmenšující se úhel nastavení Kr při konstantním posuvu f má za následek zmenšení tloušťky třísky h. - Úhel sklonu ostří l - spolu s úhlem nastavení Kr a úhlem čela yo určuje místo prvního dotyku břitu s obrobkem při vnikání břitu. Proto má vliv na odolnost břitu vůči křehkému porušení při obrábění přerušovaným řezem obecně. Současně má vliv i na směr odchodu třísky z místa řezu.
См.также / See also :

Фрезерование металла / Basics of milling

Встречное и попутное фрезерование / Up and down cut milling

Расчет режимов резания при фрезеровании / Milling formulas

Фрезы со сменными пластинами / Parts of a milling cutter

Концевые фрезы по металлу Конструкция / Parts of an end mill

Присоединительные размеры фрез / Mounting dimensions of milling cutters

Оснастка для фрезерных станков по металлу / Мilling tool holdersКаталоги инструмента PRAMET


Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки
Каталог
PRAMET
2019
Режущий
инструмент
по металлу
(RU CS PL SK)
(1030 страниц)
Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании
Каталог
PRAMET
2017
Металлорежущий
станочный
инструмент
(RU CS PL SK)
(1034 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Металлорежущий инструмент для точения фрезерования сверления на металлообрабатывающем станочном оборудовании
Каталог
PRAMET
2016
Металлорежущий
инструмент
(RUS ENG)
(953 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Инструментальная оснастка для металлорежущих станков и металлообрабатывающих промышленных комплексов с числовым программным управлением
Каталог
PRAMET
2016
Инструментальная
оснастка
(RU EN CS ZH)
(358 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Токарная обработка
Каталог
PRAMET
2014
Токарная
обработка
(399 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Фрезерование Фрезы Сменные режущие пластины
Каталог
PRAMET
2014
Фрезерование
(342 страниц)
Каталог PRAMET 2010 Токарный инструмент со сменными режущими неперетачиваемыми пластинами для наружного точения и внутреннего растачивания на металлорежущих станках
Каталог
PRAMET
2010
Металлорежущий
токарный
инструмент
(329 страниц)

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках /
Cutting tools and tooling system catalogsКаталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

834 klasyfikacja materiałów obrabianych ROZDELENIE OBRÁBANÝCH MATERIÁLOV Podczas doboru narzędzia i początkowych parametrów skrawania jedną z najważn Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M366834 835 При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование) Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M367835 При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование)836 Фрезерование металлов Основы обработки на станках Место первого контакта режущей кромки с заготовкой должно быть как можно дальше удалено от ее вершины Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M368836 Фрезерование металлов Основы обработки на станках Место первого контакта режущей кромки с заготовкой должно быть как можно дальше удалено от ее вершины838 Фрезы с СМП Основные углы фрезерного инструмента по металлу Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M370838 839 Номограммы для определения рабочей геометрии фрез по металлу с режущими сменными пластинами из твердого сплава Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M371839 Номограммы для определения рабочей геометрии фрез по металлу с режущими сменными пластинами из твердого сплава840 Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M372840 Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки---

---


Lab2U |  Catalogs |  Tap drill sizes |  Speed to RPM |  Material table

Разработчики сайта / Developers of siteПоиск на сайте Lab2u.ru с помощью поисковых систем ЯНДЕКС, BING, GOOGLE:Все использованные информационные материалы являются собственностью их Уважаемых Владельцев. / All copyrights remain by their owners.


Если Вы являетесь правообладателем того или иного материала, размещенного на сайте lab2u.ru и не желаете, чтобы он и далее находился в свободном доступе,
то мы готовы удалить данный материал, а также обсудить условия предоставления данного контента пользователям. Для этого Вам необходимо отправить нам письмо
на e-mail prom@lab2u.ru с документальным подтверждением наличия у Вас прав на материал, защищённый авторским правом (отсканированный документ с печатью,
либо иная информация, позволяющая однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данного материала).


© 2002 - 2023 Лаборатория 2У / Lab2U  |  Система "Промышленные каталоги" / Industrial catalogs  |  Стр. / Page Lab2U2547495792