Лаб  |   Каталоги  |   Диаметр под резьбу  |   Обороты в скорость  |   Аналоги сталей

Обновлено 2020-08-25 20:15:24

Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

PRAMET | Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

Резцы по металлу со сменными пластинами Основные характеристики режущего инструмента представленные в каталоге Тип державки Схема крепления СМП

11 Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Пластины Фрезы Резцы Сверла Стр.T5

11 Резцы по металлу со сменными пластинами Основные характеристики режущего инструмента представленные в каталоге Тип державки Схема крепления СМП Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T5

Резцы по металлу со сменными пластинами Основные характеристики режущего инструмента представленные в каталоге Тип державки Схема крепления СМП

Резцы по металлу со сменными пластинами Основные характеристики режущего инструмента представленные в каталоге Тип державки Схема крепления СМП _ ORIENTACE NA STRANCE - SOUSTRUZNICKY NUZ НАВИГАТОР - ТОКАРНЫЕ ДЕРЖАВКИ NOŻE TOKARSKIE - OPIS PREHĽAD - SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE Označení držáku Тип токарной державки Oznaczenie typu noża Označenie držiaku 0 ISO kód nástroje Обозначение державки Oznaczenie iso narzędzia ISO kód - držiaky 2 Skupiny materiálů, pro které je nástroj určen Группа обрабатываемости материала Grupy materiałowe do których przeznaczone jest narzędzie Materiálové skupiny Rozměry mm a úhly 2) ° nástroje Основные размеры мм и углы 2) Wymiary mm i kąty narzędzia 2) Rozmery mm a uhly 2) ° - držiaky 3 Upínací systém destičky Система крепления пластин Sposób mocowania płytki Upínací systém doštičiek 2 Hmotnost kg Масса кг Maga kg Hmotnosť kg Ilustrační foto 1) Изображение 1) Przykładowe zdjęcie 1) Ilustračná fotografia 1) 3 Skupina kompatibilních destiček 3) Комплект совместимых СМП 3) Grupa pasujących płytek 3) Skupina zameniteľných doštičiek 3) 5 Možné tvary obráběné plochy Типовая схема обработки Przykład obrabianego kształtu Možné tvary obrobku Skupina náhradních dílů 31 4) Комплект запасных частей 31 4) Grupa pasujących części zamiennych 31 4) Skupina náhradných dielov 31 4) 6 Schématický nákres nástroje Эскиз Rysunek narzędzia Schématický nákres nástroja 5 Skupina speciálního příslušenství 31 4) Комплект опциональных комплектующих 31 4) Grupa części zamiennych specjalnych 31 4) Skupina špeciálného príslušenstva 31 4) ’ Dosažitelná jakost povrchu Достигаемое качество обработанной поверхности Jakość powierzchni obrobonej Dosiahnuteľná kvalita povrchu 6 Kompatibilní destičky Типоразмер СМП комплекта Pasujące płytki skrawające Kompatibilné doštičky 8 Charakter řezu/záběrových podmínek Характеристика условий обработки Warunki pracy narzędzia Charakter rezných/pracovných podmienok 7 Náhradní díly Запасные части Części zamienne Náhradné diely 9 Technologické možnosti nástroje Пиктограммы технологических возможностей Możliwości technologiczne narzędzia Technologické možnosti nástroja 8 Speciální příslušenství Опциональные комплектующие Części zamienne specjalne Špeciálne príslušenstvo 11 Primárně je zobrazeno pravé provedení držáku 2) Yo = ortogonální úhel čela nástroje (viz technická část) Xs = úhel sklonu břitu nástroje (viz technická část) 3) Označení skupin destiček, náhradních dílů a speciálního příslušenství slouží pouze pro potřeby tohoto katalogu. Pro objednávku jej nelze užít. 4) Náhradní díly a speciální příslušenství jsou zobrazeny schematicky pro snadné pochopení. Nejsou obsaženy v seznamu ikon. Šroubky jsou doplněny v některých případech informacemi o utahovacím momentu v Nm, délce šroubku a velikosti závitu. 1) Державки изображаются в правом исполнении (R) 2) Yo = передний угол резца (см. техническую часть) Xs = угол наклона режущей кромки (см. техническую часть) 3) Номер группы пластин и запасных частей используется только в этом каталоге и не может быть использован для заказа. 4) Запасные части и опциональные комплектующие изображены схематично. В некоторых случаях добавлена информация о крутящем моменте затяжки, длине и размере резьбы винтов. 1) Na rysunku przedstawione jest narzędzie prawe (R). 2) Yo = kąt natarcia Xs = kąt pochylenia krawędzi 3) Kod grupy pasujących płytek, części zamiennych i akcesoriów specjalnych służy jedynie do celów niniejszego katalogu. Nie może on być stosowany do zamówień 4) Części zamienne i akcesoria - specjalne ikony zostały zaprojektowane w sposób schematyczny. Śruby są w niektórych przypadkach oznaczone tak, aby można było uzyskać informację na temat momentu dokręcenia w Nm, długość śruby i wielkości gwintu. 1) Sústružnícky držiak je primárne zobrazený v pravom prevedení (R) 2) Yo = ortogonálny uhol sklonu ( pozri technickú časť ) Xs = uhol skolnu hlavnej reznej hrany 3) Označenie skupín doštičiek, náhradných dielov a špeciálného príslušenstva slúži iba pre potreby tohto katalógu. Nieje možné ich použiť pre objednávku. 4) Ikony náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva sú zobrazené schematicky pre jednoduché pochopenie. Nie sú zahrnuté v zozname ikon. Skrutky sú v niektorých prípadoch doplnené o informáciu o ktútiacom monente v Nm , dlžka skrutky a veľkosť závitu. T5
См.также / See also :

Резцы по металлу со сменными пластинами / Metal lathe tools Features

Технология токарной обработки металлов / Basics of metal turning

Маркировка резцов по металлу / Turning tool ISO code system

Режимы резания при точении / Turning formulas

Оснастка для токарных станков по металлу / Lathe tool holders

Обслуживание и эксплуатация режущего инструмента / Tool maintenance

Растачивание на токарном станке / Boring on a latheКаталоги инструмента PRAMET


Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки
Каталог
PRAMET
2019
Режущий
инструмент
по металлу
(RU CS PL SK)
(1030 страниц)
Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании
Каталог
PRAMET
2017
Металлорежущий
станочный
инструмент
(RU CS PL SK)
(1034 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Металлорежущий инструмент для точения фрезерования сверления на металлообрабатывающем станочном оборудовании
Каталог
PRAMET
2016
Металлорежущий
инструмент
(RUS ENG)
(953 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Инструментальная оснастка для металлорежущих станков и металлообрабатывающих промышленных комплексов с числовым программным управлением
Каталог
PRAMET
2016
Инструментальная
оснастка
(RU EN CS ZH)
(358 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Токарная обработка
Каталог
PRAMET
2014
Токарная
обработка
(399 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Фрезерование Фрезы Сменные режущие пластины
Каталог
PRAMET
2014
Фрезерование
(342 страниц)
Каталог PRAMET 2010 Токарный инструмент со сменными режущими неперетачиваемыми пластинами для наружного точения и внутреннего растачивания на металлорежущих станках
Каталог
PRAMET
2010
Металлорежущий
токарный
инструмент
(329 страниц)

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках /
Cutting tools and tooling system catalogsКаталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

8 Pramet Прамет Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T28 9 Pramet Прамет Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T39 10 Токарные резцы по металлу со сменными пластинами Типичный вид страницы инструментального каталога с данным видом сборного металлорежущего инструмента Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T410 Токарные резцы по металлу со сменными пластинами Типичный вид страницы инструментального каталога с данным видом сборного металлорежущего инструмента12 I PRAMET ORIENTACE NA STRÁNCE - SOUSTRUŽNICKÉ DESTIČKY НАВИГАТОР-СМП PŁYTKI TOKARSKIE- OPIS PREHĽAD - SÚSTRUŽNÍCKE DOŠTIČKY (VRD) W DCMW d di i s Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T612 13 Виды токарной обработки металла на станках Пиктограммы Продольное точение Снятие фаски Подрезка торца Контурное точение в любом направлении Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T713 Виды токарной обработки металла на станках Пиктограммы Продольное точение Снятие фаски Подрезка торца Контурное точение в любом направлении14 Виды обработки на токарном станке в графических обозначениях каталога Продольное растачивание Нарезание наружной резьбы Отрезка сплошных заготовок Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. T814 Виды обработки на токарном станке в графических обозначениях каталога Продольное растачивание Нарезание наружной резьбы Отрезка сплошных заготовок---

---
Lab2U |  Catalogs |  Tap drill sizes |  Speed to RPM |  Material table

Разработчики сайта / Developers of siteПоиск на сайте Lab2u.ru с помощью поисковых систем GOOGLE, ЯНДЕКС, BING :


Все использованные информационные материалы являются собственностью их Уважаемых Владельцев. / All copyrights remain by their owners.

© 2002 - 2020 Лаборатория 2У / Lab2U  |  Система "Промышленные каталоги" / Industrial catalogs  |  Стр. / Page Lab2U2638897401