Лаб  |   Каталоги  |   Диаметр под резьбу  |   Обороты в скорость  |   Аналоги сталей

Обновлено 2020-08-25 20:15:25

Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

PRAMET | Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование)

835 Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Пластины Фрезы Резцы Сверла Стр.M367

835 При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование) Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M367

При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование)

При фрезеровании на фрезерном станке фрезами с режущими сменными пластинами рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование) _ чтобы сечение стружки при врезании находилось в рекомендуемом диапазоне подач, и было больше на входе фрезы, чем на выходе. В процессе фрезерования режущая кромка СМП всегда работает в условиях прерывистого резания - как минимум, один раз врезается и один раз выходит из заготовки за один оборот фрезы. Кроме того, во время фрезерования периодически изменяется (в течение полного оборота фрезы) толщина снимаемой стружки. Следствием этого является колебание величины и направления тангенциальной составляющей силы резания. В результате, режущая кромка фрезы подвергается циклической нагрузке, которая ведет к специфическому виду износа режущей кромки. На время стойкости режущей кромки СМП огромное влияние оказывают условия, при которых она врезается и выходит из материала заготовки. Правильный выбор этих условий влияет на результат процесса фрезерования с точки зрения производительности и качества обработанной поверхности. В момент врезания в заготовку режущая кромка подвергается удару, который вызывает ее механическое напряжение. Этот удар может, при неправильно выбранных условиях врезания, вызвать разрушение режущей грани в виде ее скола или выкрашивания. При использовании инструмента, оснащенного сменными режущими пластинками, рекомендуется применять врезание по подаче (попутное фрезерование), чтобы сечение стружки при врезании находилось в рекомендуемом диапазоне подач, и было больше на входе фрезы, чем на выходе. Podczas pojedynczego obrotu narzędzia, każde z ostrzy wchodzi i wychodzi z materiału przynajmniej raz. Dodatkowo,podczas obrotu głowicy,okresowo zmienia się grubość wióra. To również skutkuje fluktuacjami w rozmiarze i kierunku stycznego składnika siły skrawania. Ostrze głowicy frezarskiej jest narażane na okresowe obciążenia, które prowadzą do specyficznego zużycia krawędzi skrawającej. Trwałość krawędzi skrawającej głowicy jest zależna od warunków, w jakich ostrze wchodzi i opuszcza obrabiany materiał. Odpowiedni wybór tych parametrów znacząco wpływa na proces frezowania w odniesieniu do siły skrawania i jakości obrobionej powierzchni. W momencie wejścia w materiał, krawędź skrawająca podlega bardziej lub mniej mechanicznym naprężeniom w bezpośrednim sąsiedztwie styku z materiałem. Jeżeli źle wybierze się warunki skrawania, to może to spowodować uszkodzenia krawędzi skrawającej w postaci złamań, lub mikrowykruszeń. Nawet w przypadku narzędzi z wymiennymi płytkami zalecamy frezowanie współbieżne (frezowanie zaczyna się od większej grubości wióra i stopniowo maleje) Počas procesu frézovania, fréza skoro vždy pracuje v prerušovanom reze. V rámci jednej otáčky nástroja vždy doštička aspoň raz vstúpi do materiálu a raz z rezu vystúpi. Okrem toho, sa v rámci jednej otáčky periodicky mení aj hrúbka triesky. To má samozrejme za následok kolísanie zaťaženia v tangenciálnom smere. Fréza je teda vystavená cyklickému namáhaniu, čo vedie k špecifickému opotrebovaniu reznej hrany. Životnosť reznej hrany je preto závislá na podmienkach pri ktorej rezná hrana vstupuje a vychádza z rezu. Správny výber týchto podmienok teda ovplyvňuje proces, výsledok zaťaženia - reznej sily a samozrejme aj kvalitu obrobeného povrchu. V momente vstupu reznej hrany do materiálu, je rezná hrana viac či menej namáhaná a môže dojsť k mechanickému poškodeniu na jej okraji. Ak sú teda podmienky zvolené nesprávne, tak môže dochádzať k úplnému odlomeniu hrany, alebo k jej poškodeniu -rozdrobeniu krehkým lomom. V momente vstupu reznej hrany do materiálu, je rezná hrana viac či menej namáhaná a môže dojsť k mechanickému poškodeniu na jej okraji. Ak sú teda podmienky zvolené nesprávne, tak môže dochádzať k úplnému odlomeniu hrany, alebo k jej poškodeniu -rozdrobeniu krehkým lomom. Obrázek / Рисунок / Rysunek / Obrázok 5 SOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ ПОПУТНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ FREZOWANIE WSPÓŁBIEŻNE SÚBEŽNÉ FRÉZOVANIE NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNI ВСТРЕЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ FREZOWANIE PRZECIWBIEŻNE PROTIBEŽNÉ FRÉZOVANIE M367 ŘEZNÉ podmínky při frézovaní ФРЕЗЕРОВАНИЕ - ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ PARAMETRY SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA REZNÉ PODMIENKY PRI FRÉZOVANÍ Při frézování pracuje břit frézy téměř vždy v podmínkách přerušovaného řezu. Během otáčky nástroje každý břit vniká minimálně jedenkrát do obrobku a jedenkrát ze záběru vychází. Navíc dochází během frézování k periodické změně tloušťky třísky během 1 otáčky frézy. To má za následek i kolísání velikosti i směru tangenciální složky řezné síly. Břit frézy je proto vystaven cyklickému namáhání, které je příčinou jeho specifického opotřebení. Pro trvanlivost břitu frézy jsou proto rozhodující podmínky, za kterých břit do obrobku vniká a za kterých z obrobku vystupuje. Vhodná volba těchto podmínek zásadním způsobem ovlivňuje průběh i výsledek frézování z hlediska řezného výkonu i kvality obrobené plochy. V okamžiku vniknutí do obrobku je břit vystaven více či méně intenzivnímu mechanickému rázu, který vyvolává jeho mechanické namáhání v bezprostřední blízkosti ostří. Tento ráz může při nevhodně zvolených záběrových podmínkách vyvolat křehké porušení břitu a to buď ve formě lomu nebo vydrolení ostří. Přesto pro nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami doporučujeme realizovat sousměrný záběr (tj. aby břit zabíral do pokud možno maximální tloušťky třísky).
См.также / See also :

Встречное и попутное фрезерование / Up and down cut milling

Фрезерование металла / Basics of milling

Расчет режимов резания при фрезеровании / Milling formulas

Фрезы со сменными пластинами / Parts of a milling cutter

Концевые фрезы по металлу Конструкция / Parts of an end mill

Оснастка для фрезерных станков по металлу / Мilling tool holders

Качество поверхности детали / Surface roughnessКаталоги инструмента PRAMET


Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки
Каталог
PRAMET
2019
Режущий
инструмент
по металлу
(RU CS PL SK)
(1030 страниц)
Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании
Каталог
PRAMET
2017
Металлорежущий
станочный
инструмент
(RU CS PL SK)
(1034 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Металлорежущий инструмент для точения фрезерования сверления на металлообрабатывающем станочном оборудовании
Каталог
PRAMET
2016
Металлорежущий
инструмент
(RUS ENG)
(953 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Инструментальная оснастка для металлорежущих станков и металлообрабатывающих промышленных комплексов с числовым программным управлением
Каталог
PRAMET
2016
Инструментальная
оснастка
(RU EN CS ZH)
(358 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Токарная обработка
Каталог
PRAMET
2014
Токарная
обработка
(399 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Фрезерование Фрезы Сменные режущие пластины
Каталог
PRAMET
2014
Фрезерование
(342 страниц)
Каталог PRAMET 2010 Токарный инструмент со сменными режущими неперетачиваемыми пластинами для наружного точения и внутреннего растачивания на металлорежущих станках
Каталог
PRAMET
2010
Металлорежущий
токарный
инструмент
(329 страниц)

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках /
Cutting tools and tooling system catalogsКаталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

832 PRAMET Tabulka 3 GEOMETRIE FRÉZOVACÍCH VBD Таблиц 3 СТРУЖКОЛОМАЮЩИЕ ГЕОМЕТРИИ ПЛАСТИН ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ Tabela 3 GEOMETRIA PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Tab Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M364832 833 PRAMET ROZDĚLENÍ OBRÁBĚNÝCH MATERIÁLŮ ГРУППЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ Při volbě nástroje a startovních řezných podmínek je jednou z nejdůležitěj Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M365833 834 klasyfikacja materiałów obrabianych ROZDELENIE OBRÁBANÝCH MATERIÁLOV Podczas doboru narzędzia i początkowych parametrów skrawania jedną z najważn Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M366834 836 Фрезерование металлов Основы обработки на станках Место первого контакта режущей кромки с заготовкой должно быть как можно дальше удалено от ее вершины Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M368836 Фрезерование металлов Основы обработки на станках Место первого контакта режущей кромки с заготовкой должно быть как можно дальше удалено от ее вершины837 Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M369837 Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы838 Фрезы с СМП Основные углы фрезерного инструмента по металлу Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M370838---

---
Lab2U |  Catalogs |  Tap drill sizes |  Speed to RPM |  Material table

Разработчики сайта / Developers of siteПоиск на сайте Lab2u.ru с помощью поисковых систем GOOGLE, ЯНДЕКС, BING :


Все использованные информационные материалы являются собственностью их Уважаемых Владельцев. / All copyrights remain by their owners.

© 2002 - 2020 Лаборатория 2У / Lab2U  |  Система "Промышленные каталоги" / Industrial catalogs  |  Стр. / Page Lab2U4202889685