Главная

Каталоги / Catalogs

Словарь   Популярное
Металлообработка
на заказ
тел. 89210954455
instroykomplekt@mail.ru
Обновлено 2017-04-04 20:00:06 Просмотров 21
Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

PRAMET | Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий станочный инструмент (Всего 1034 стр.)


Основные инфомационные блоки типичной страницы каталога продукции Pramet 2017 Пример представления технической информации о сборном токарном металлорежущ

10 Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент Точение Фрезерование Сверление Стр.T5

10 Основные инфомационные блоки типичной страницы каталога продукции Pramet 2017 Пример представления технической информации о сборном токарном металлорежущ Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T5

Основные инфомационные блоки типичной страницы каталога продукции Pramet 2017 Пример представления технической информации о сборном токарном металлорежущ

Основные инфомационные блоки типичной страницы каталога продукции Pramet 2017 Пример представления технической информации о сборном токарном металлорежущем инструменте PRAMET ORIENTACE NA STRANCE - SOUSTRUZNICKY NUZ НАВИГАТОР - ТОКАРНЫЕ ДЕРЖАВКИ NOŻE ToKARSKIE - oPIS Prehľad - SÚSTRUžNíCKE Nože Označení držáku Тип токарной державки Oznaczenie typu noża Označenie držiaku 0 ISO kód nástroje Обозначение державки Oznaczenie iso narzędzia ISO kód - držiaky 2 Skupiny materiálů, pro které je nástroj určen Группа обрабатываемости материала Grupy materiałowe do których przeznaczone jest narzędzie Materiálové skupiny Rozměry mm a úhly 2) nástroje Основные размеры мм и углы 2) Wymiary mm i kąty narzędzia 2) Rozmery mm a uhly 2) - držiaky 3 Upínací systém destičky Система крепления пластин Sposób mocowania płytki Upínací systém doštičiek 2 Hmotnost kg Масса кг Maga kg Hmotnosť kg Ilustrační foto 1) Изображение 1) Przykładowe zdjęcie 1) Ilustračná fotografia 1) 3 Skupina kompatibilních destiček 3) Комплект совместимых СМП 3) Grupa pasujących płytek 3) Skupina zameniteľných doštičiek 3) 5 Možné tvary obráběné plochy Типовая схема обработки Przykład obrabianego kształtu Možné tvary obrobku Skupina náhradních dílů 31 4) Комплект запасных частей 31 4) Grupa pasujących części zamiennych 31 4) Skupina náhradných dielov 31 4) 6 Schématický nákres nástroje Эскиз Rysunek narzędzia Schématický nákres nástroja 5 Skupina speciálního příslušenství 31 4) Комплект опциональных комплектующих 31 4) Grupa części zamiennych specjalnych 31 4) Skupina špeciálného príslušenstva 31 4) ’ Dosažitelná jakost povrchu Достигаемое качество обработанной поверхности Jakość powierzchni obrobonej Dosiahnuteľná kvalita povrchu 6 Kompatibilní destičky Типоразмер СМП комплекта Pasujące płytki skrawające Kompatibilné doštičky 8 Charakter řezu/záběrových podmínek Характеристика условий обработки Warunki pracy narzędzia Charakter rezných/pracovných podmienok 7 Náhradní díly Запасные части Części zamienne Náhradné diely 9 Technologické možnosti nástroje Пиктограммы технологических возможностей Możliwości technologiczne narzędzia Technologické možnosti nástroja 8 Speciální příslušenství Опциональные комплектующие Części zamienne specjalne Špeciálne príslušenstvo 11 Primárně je zobrazeno pravé provedení držáku 2) Yo = ortogonální úhel čela nástroje (viz technická část) Xs = úhel sklonu břitu nástroje (viz technická část) 3) Označení skupin destiček, náhradních dílů a speciálního příslušenství slouží pouze pro potřeby tohoto katalogu. Pro objednávku jej nelze užít. 4) Náhradní díly a speciální příslušenství jsou zobrazeny schematicky pro snadné pochopení. Nejsou obsaženy v seznamu ikon. Šroubky jsou doplněny v některých případech informacemi o utahovacím momentu v Nm, délce šroubku a velikosti závitu. 1) Державки изображаются в правом исполнении (R) 2) Yo = передний угол резца (см. техническую часть) Xs = угол наклона режущей кромки (см. техническую часть) 3) Номер группы пластин и запасных частей используется только в этом каталоге и не может быть использован для заказа. 4) Запасные части и опциональные комплектующие изображены схематично. В некоторых случаях добавлена информация о крутящем моменте затяжки, длине и размере резьбы винтов. 1) Na rysunku przedstawione jest narzędzie prawe (R). 2) Yo = kąt natarcia Xs = kąt pochylenia krawędzi 3) Kod grupy pasujących płytek, części zamiennych i akcesoriów specjalnych służy jedynie do celów niniejszego katalogu. Nie może on być stosowany do zamówień 4) Części zamienne i akcesoria - specjalne ikony zostały zaprojektowane w sposób schematyczny. Śruby są w niektórych przypadkach oznaczone tak, aby można było uzyskać informację na temat momentu dokręcenia w Nm, długość śruby i wielkości gwintu. 1) Sústružnícky držiak je primárne zobrazený v pravom prevedení (R) 2) Yo = ortogonálny uhol sklonu ( pozri technickú časť ) Xs = uhol skolnu hlavnej reznej hrany 3) Označenie skupín doštičiek, náhradných dielov a špeciálného príslušenstva slúži iba pre potreby tohto katalógu. Nieje možné ich použiť pre objednávku. 4) Ikony náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva sú zobrazené schematicky pre jednoduché pochopenie. Nie sú zahrnuté v zozname ikon. Skrutky sú v niektorých prípadoch doplnené o informáciu o ktútiacom monente v Nm dlžka skrutky a veľkosť závitu. T5PRAMET | Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий станочный инструмент (Всего 1034 стр.)

Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

7 PRAMET T2 Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T27 8 PRAMET T3 Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T38 9 Рекомендации производителя чешского металлорежущего инструмента компании Pramet по правильному использованию технической информации указанной в инструмен Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T49 Рекомендации производителя чешского металлорежущего инструмента компании Pramet по правильному использованию технической информации указанной в инструмен11 PRAMET ORIENTACE NA STRátNCE - SOUSTRUžNICKÉ DESTIČKY НАВИГАТОР - СМП PŁYTKI ToKARSKIE- oPIS prehľad - SÚSTRUžNÍCKE DOŠTIČKY (VRD) DCMW d d1 l s 0702 OO Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T611 12 PRAMET IKONY A SYMBOLY - SOUSTRUŽENÍ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА - ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ OPIS IKON I SYMBOLI - TOCZENIE IKONY A SYMBOLY - SÚSTRUŽENIE Prioritní už Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T712 13 PRAMET IKONY A SYMBOLY - SOUSTRUŽENI ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ - ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА OPIS ikon i symboli - toczenie ikony a symboly - sústruženie e Podélné so Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании Стр. T813


См.также / See also :

Каталог PRAMET 2016 Металлорежущий инструмент для точения фрезерования сверления на металлообрабатывающем станочном оборудовании
Каталог
PRAMET
2016
Металлорежущий
инструмент
(RUS ENG)
(953 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Инструментальная оснастка для металлорежущих станков и металлообрабатывающих промышленных комплексов с числовым программным управлением
Каталог
PRAMET
2016
Инструментальная
оснастка
(RU EN CS ZH)
(358 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Токарная обработка
Каталог
PRAMET
2014
Токарная
обработка
(399 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Фрезерование Фрезы Сменные режущие пластины
Каталог
PRAMET
2014
Фрезерование
(342 страниц)
Каталог PRAMET 2010 Токарный инструмент со сменными режущими неперетачиваемыми пластинами для наружного точения и внутреннего растачивания на металлорежущих станках
Каталог
PRAMET
2010
Металлорежущий
токарный
инструмент
(329 страниц)

---

---Главная / Home | Каталоги / Catalogs | Словарь / Index | Популярное / Popular | Контакты / Contacts

Все использованные информационные материалы являются собственностью их Уважаемых Владельцев.
All copyrights remain by their owners.

updated 04.04.2017 at 20:00:06 for those 21 interested and for those 21 unique visitors who already was here 21 times. ubuntuGG20170708 generate this page in 0,003 seconds.

Система "Промышленные каталоги" / Industrial catalogs
© 2002 - 2017 Лаборатория 2У / Lab2U
Стр. / Page Lab2U2091376369